X
GIỎ HÀNG CỦA TÔI
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ

Trà Thái Nguyên

Trà Thái Nguyên Ngon Tại Tp.HCM

 1. Trà Móc Câu Thái Nguyên Hảo Hạng (Giá 1Kg)
  Trà Móc Câu Thái Nguyên Hảo Hạng (Giá 1Kg)
  Thị trường: 450,000 đ
  Giá bán: 450,000 đ
  Cháy hàng
 2. Trà Nõn Tôm Thái Nguyên (Giá 1Kg)
  Trà Nõn Tôm Thái Nguyên (Giá 1Kg)
  Thị trường: 900,000 đ
  Giá bán: 900,000 đ
  Cháy hàng
 3. Trà Móc Câu Thái Nguyên Đặc Biệt (Giá 1Kg)
  Trà Móc Câu Thái Nguyên Đặc Biệt (Giá 1Kg)
  Thị trường: 600,000 đ
  Giá bán: 600,000 đ
  Cháy hàng
 4. Trà Búp Thái Nguyên (Giá 1Kg)
  Trà Búp Thái Nguyên (Giá 1Kg)
  Thị trường: 300,000 đ
  Giá bán: 300,000 đ
  Cháy hàng
 5. Trà Sen Tây Hồ
  Trà Sen Tây Hồ
  Thị trường: 7,000,000 đ
  Giá bán: 7,000,000 đ
  Cháy hàng
 6. Trà Lài Thượng Hạng
  Trà Lài Thượng Hạng
  Thị trường: 700,000 đ
  Giá bán: 700,000 đ
  Cháy hàng
 7. Trà Oolong Cao Cấp Lộc Hương
  Trà Oolong Cao Cấp Lộc Hương
  Thị trường:
  Giá bán: 700,000 đ
  Cháy hàng
 8. Trà Shan Tuyết Cổ Thụ
  Trà Shan Tuyết Cổ Thụ
  Thị trường: 1,100,000 đ
  Giá bán: 1,100,000 đ
  Cháy hàng