X
GIỎ HÀNG CỦA TÔI
Bạn đã đặt: 0. Tổng: 0 đ

Trà Thái Nguyên

Trà Thái Nguyên Ngon Tại Tp.HCM

 1. Trà Nõn Tôm Lộc Tân Cương
  Trà Nõn Tôm Lộc Tân Cương
  Thị trường: 900,000 đ
  Giá bán: 900,000 đ
  Cháy hàng
 2. Trà Móc Câu Đặc Biệt
  Trà Móc Câu Đặc Biệt
  Thị trường: 600,000 đ
  Giá bán: 600,000 đ
  Cháy hàng
 3. Trà Móc Câu Hảo Hạng
  Trà Móc Câu Hảo Hạng
  Thị trường: 450,000 đ
  Giá bán: 450,000 đ
  Cháy hàng
 4. Trà Búp Lộc Xuân
  Trà Búp Lộc Xuân
  Thị trường: 300,000 đ
  Giá bán: 300,000 đ
  Cháy hàng
 5. Trà Nõn Tôm Thượng Hạng (Tép Nhỏ)
  Trà Nõn Tôm Thượng Hạng (Tép Nhỏ)
  Thị trường: 270,000 đ
  Giá bán: 270,000 đ
  Cháy hàng
 6. Trà Sen Tây Hồ
  Trà Sen Tây Hồ
  Thị trường: 7,000,000 đ
  Giá bán: 7,000,000 đ
  Cháy hàng
 7. Trà Lài Thượng Hạng
  Trà Lài Thượng Hạng
  Thị trường: 700,000 đ
  Giá bán: 700,000 đ
  Cháy hàng
 8. Trà Oolong Cao Cấp Lộc Hương
  Trà Oolong Cao Cấp Lộc Hương
  Thị trường:
  Giá bán: 700,000 đ
  Cháy hàng
 9. Trà Shan Tuyết Cổ Thụ
  Trà Shan Tuyết Cổ Thụ
  Thị trường: 1,100,000 đ
  Giá bán: 1,100,000 đ
  Cháy hàng
 10. Trà Hoa Lài
  Trà Hoa Lài
  Thị trường:
  Giá bán: 500,000 đ
  Cháy hàng